Literatura národního obrození
(70.léta 18.st. až pol.30.let 19.st.)

 • o křísitelích literatury sepsal spis Antonín Rybička - Přední křísitelé národa českého (1883)
 • o počátku obrození píše Al.Jirásek - F.L.Věk (1890-1907)
 • byl vydán latinský rukopis Bohuslava Balbína - Bohemia docta (Učené Čechy), na který navázal Mikuláš Adaukt Voight (1733-1787) - Effigies virorum eruditorum (Obrazy vzdělaných mužů, 1773, 1775) a Acta litteraria Bohemiae et Moraviae (Literární činnost v Čechách a na Moravě, 1774, 1783)
  Generace Dobrovského
 • Balbín - Obrana jazyka českého (Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica, praepicue Bohemica) - pořídil František Martin Pelcl (1775), předtím pouze v rukopisu
 • František Martin Pelcl - Příhody Václava Vratislava z Mitrovic (1777, předmluva), Nová kronika česká (1791-1796 3 sv. 4.sv.zůstal v rukopise)
 • Karel Hynek Thám - Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům (1783)
 • puristické dílo Jana Václava Pohla - Pravopisnost řeči čechské, ředlně založená, též i důkazmi obráněná (1786)
 • vydavatelé a literární historikové Karel Rafael Ungar (1743-1807), František Faustin Procházka (1749-1809) - latinský český literární dějepis, Miscellaneen der böhmischen und mährischen Literatur (Různé stati o české a moravské literatuře, 1784, 1785)
 • Josef Dobrovský (1753 - 1829)
  • píše o něm Alois Vojtěch Šmilovský - Za ranních červánků (1875)
  • německy psané Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur (Dějiny českého jazyka a literatury, 1792)
  • obor jazykozpytu - Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache (Zevrubná mluvnice českého jazyka, 1809), německo-český slovník (1802-1821), latinsky Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris (mluvnice staroslověnštiny, 1822)
  • vypracoval pravidla přízvučné prozódie, vydával několik německých časopisů
  • sborníky Slavin (1806-1807), Slovanka (1814-1815)
  • ve svém díle navazuje na Václava Fortunáta Durycha (1735-1802)
 • Gelasius Dobner (1719-1790) - vydal v latině část Hájkovi kroniky (Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemorum, 1761-1782, 6 svazků)
 • nově vydaná Hájkova kronika z roku 1819
 • Václav Matěj Kramerius (1753-1808)
  • založil nakladatelství Česká expedice (1790)
  • založil noviny Pražské poštovské noviny
  • noviny doplňoval Nový kalendář tolerancí (1787-1798)
  • vydával staročeské spisy a lidovou četbu v češtině (Letopisy trojanské, Mandevillův cestopis, Ezopovi bajky, Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, lidovou četbu - O Bruncvíkovi, O Štilfrídovi, O Meluzině, O Robinsonovi aj.)
 • velký vliv na obrození mělo divadlo v Kotcích (1738), Stavovské (1783), Bouda (1786)
 • divadelní život a organizování okolo Václava Tháma (1765-1816) - vydal almanach Básně v řeči vázané (1785), hry - Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka, Švédská vojna v Čechách
 • Antonín Josef Zíma - hra Oldřich a Božena
 • Prokop Šedivý (1764-1810) - lokální pražské frašky Masné krámy, Pražští sládci, povídky České Amazonky (1792), Mnislav a Světivína (1794), překlady Krásná Olivie aneb Strašidlo v Bílé věži, Zazděná slečna
 • Antonín Jaroslav Puchmajer (1769-1820)
  • odborné práce - mluvnice ruštiny (v němčině), Pravopis rusko-český (1805), práce na druhém dílu Dobrovského německo-českém slovníku, napsal první mluvnici cikánského jazyka, složil Rýmovník aneb rýmový slovník
  • otiskl pět almanachů - Sebrání básní a zpěvů (1795, 1797), Nové básně (1798, 1802, 1814)
  • psal ódy - Óda na Jana Žižku, Óda na jazyk český, Hlas Čecha a bajky
  • překládal - Montesquieův Chrám gnídský
 • Šebestián Hněvkovský (1770-1847) - komický epos Děvín, rozsáhlá skladba Doktor Faust (1844)
 • další přispěvovatelé do Puchmajerových almanachů - Vojtěch Nejedlý (1772-1844), Josef Heřman Agapit Gallaš (1756-1840) - Múza moravská (1813, 1825)
 • Jan Nejedlý (1776-1834) - překlady z řečtiny (1.zpěv Illiady), franštiny (Numa Pompilius, 1808), vydával časopis Hlasatel český (1806-1808, 1818)
 • Hromádko - Prvotiny pěkných umění (jako příloha k C.k. Vídeňským novinám (1813-17), do kterých přispíval i dobrušský kupec Fr.Vladislav Hek (1769-1847), který byl ztvárněn Al.Jiráskem v F.L.Věkovi
  Generace Jungmannova
 • časopisy - Povídatel (1815-17), Kratochvilník (1819-20), Dobroslav (1820-23), Čechoslav (1820-25), nový Čechoslav (1830), Květy (1834-37, 1841-45), Česká Včela (1834-35), časopisy vědecké Krok (1821-40), Časopis Společnosti vlasteneckého museum v Čechách (zal.1827)
 • Josef Jungmann (1773-1847)
  • Rozmlouvání o jazyce českém (1806)
  • překládal z angličtiny (Pop, Gray), němčiny (Goethe, Schiller, Herder, Bürger, Klopstock), ruštiny (Karamzin), významné překlady Chateaubriandova povídka Atala (1805), Miltonův Ztracený ráj (1811), Goethův epos Heřman a Dorota (1841), v rukopise Slova o pluku Igorově
  • básnická tvorba - první české znělky a romance Oldřich a Božena
  • odborná činnost - Slovesnost (1820), Historie literatury české (1825), Slovník česko-německý (1834-39 v 5-ti svazcích)
  • Zápisky - vydány z pozůstalosti
 • básníci (Antonín Marek (1785-1877) - Poslání, Milota Zdirat Polák (1788-1856) - Vznešenost přirozenosti (1813), r.1819 přepracovaná jako Vznešenost přírody, znárodněná píseň Sil jsem proso na souvrati, cestopis Cesta do Itálie (1820-22))
 • Jan E.Purkyně (1787-1869) - fyziolog, účast na založení časopisu Krok, překládal básně Schillera
 • Jan S.Presl (1791-1849) - botanik Flora Čechica (Květena česká, 1819)

Prolínání literatury s životní realitou


© SVON 2004